Băng cản nước PVC | Model O

Băng cản nước kiểu O

Chính hãng SOFUCO

Băng Cản Nước Loại PR

Độ giãn dài khi đứt > 350%

Băng cản nước PVC WATERSTOP

Loại O dày

Mã sản phẩm – O Tên sản phẩm Quy cách, Tiêu chuẩn & thông số kỹ thuật Sử dụng
​SF-O150-PR Băng cản nước SF-O150, loại PR 1. Đóng gói: Cuộn 20 m
2. Kích thước: Bản: 150 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng :
– Độ bền kéo ≥ 12 Mpa;
– Độ giãn dài khi đứt > 350%;
– Trọng lượng riêng ≤ 1,4 g/cm3;
– Độ cứng Shore A ≥ 75.
Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh
Waterstop SF-O150 sử dụng trong kết cấu
bê tông tại các vị trí khe co giãn của các hạng
mục như: Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử
lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…..
​SF-O200-PR Băng cản nước SF-O200, loại PR 1. Đóng gói: Cuộn 20 m
2. Kích thước: Bản: 200 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng :
– Độ bền kéo ≥ 12 Mpa;
– Độ giãn dài khi đứt > 350%;
– Trọng lượng riêng ≤ 1,4 g/cm3;
– Độ cứng Shore A ≥ 75.
Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh
Waterstop SF-O200 sử dụng trong kết cấu
bê tông tại các vị trí khe co giãn của các hạng
mục như: Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử
lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…..
​SF-O250-PR Băng cản nước SF-O250, loại PR 1. Đóng gói: Cuộn 20 m
2. Kích thước: Bản: 250 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng :
– Độ bền kéo ≥ 12 Mpa;
– Độ giãn dài khi đứt > 350%;
– Trọng lượng riêng ≤ 1,4 g/cm3;
– Độ cứng Shore A ≥ 75.
Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh
Waterstop SF-O250 sử dụng trong kết cấu
bê tông tại các vị trí khe co giãn của các hạng
mục như: Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử
lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…..
​SF-O320-PR Băng cản nước SF-O320, loại PR 1. Đóng gói: Cuộn 15 m
2. Kích thước: Bản: 320 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng :
– Độ bền kéo ≥ 12 Mpa;
– Độ giãn dài khi đứt > 350%;
– Trọng lượng riêng ≤ 1,4 g/cm3;
– Độ cứng Shore A ≥ 75.
5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh
Waterstop SF-O320 sử dụng trong kết cấu
bê tông tại các vị trí khe co giãn của các hạng
mục như: Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử
lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…..
​SF-O150-SP Băng cản nước SF-O150, loại SP
1. Đóng gói: Cuộn 20 m
2. Kích thước: Bản: 150 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : ASTM với các thông số kỹ thuật chất lượng :

 • Độ bền kéo ≥ 12 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt > 300%;
 • Trọng lượng riêng ≤ 1,4 g/cm3;
 • Độ cứng Shore A ≥ 75

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-O150 sử dụng trong kết cấu
bê tông tại các vị trí khe co giãn của các hạng
mục như: Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử
lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…..
​SF-O200-SP ​Băng cản nước SF-O200, loại SP 1. Đóng gói: Cuộn 20 m
2. Kích thước: Bản: 200 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : ASTM với các thông số kỹ thuật chất lượng :

 • Độ bền kéo ≥ 12 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt > 300%;
 • Trọng lượng riêng ≤ 1,4 g/cm3;
 • Độ cứng Shore A ≥ 75

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-O200 sử dụng trong kết cấu
bê tông tại các vị trí khe co giãn của các hạng
mục như: Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử
lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…..
​SF-O250-SP ​Băng cản nước SF-O250, loại SP 1. Đóng gói: Cuộn 20 m
2. Kích thước: Bản: 250 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : ASTM với các thông số kỹ thuật chất lượng :

 • Độ bền kéo ≥ 12 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt > 300%;
 • Trọng lượng riêng ≤ 1,4 g/cm3;
 • Độ cứng Shore A ≥ 75

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-O250 sử dụng trong kết cấu
bê tông tại các vị trí khe co giãn của các hạng
mục như: Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử
lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…..
​SF-O320-SP Băng cản nước SF-O320, loại SP 1. Đóng gói: Cuộn 15 m
2. Kích thước: Bản: 320 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : ASTM với các thông số kỹ thuật chất lượng :

 • Độ bền kéo ≥ 11,8 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt > 250%;
 • Độ cứng Shore A ≥ 65

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-O320 sử dụng trong kết cấu
bê tông tại các vị trí khe co giãn của các hạng
mục như: Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử
lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…..
​SF-O150-ST Băng cản nước SF-O150, loại ST 1. Đóng gói: Cuộn 20 m
2. Kích thước: Bản: 150 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng :

 • Độ bền kéo ≥ 11,8 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt > 250%;
 • Độ cứng Shore A ≥ 65;

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-O150 sử dụng trong kết cấu
bê tông tại các vị trí khe co giãn của các hạng
mục như: Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử
lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…..
​SF-O200-ST Băng cản nước SF-O200, loại ST 1. Đóng gói: Cuộn 20 m
2. Kích thước: Bản: 200 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng :

 • Độ bền kéo ≥ 11,8 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt > 250%;
 • Độ cứng Shore A ≥ 65;

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-O200 sử dụng trong kết cấu
bê tông tại các vị trí khe co giãn của các hạng
mục như: Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử
lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…..
​SF-O250-ST Băng cản nước SF-O250, loại ST 1. Đóng gói: Cuộn 20 m
2. Kích thước: Bản: 250 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng :

 • Độ bền kéo ≥ 11,8 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt > 250%;
 • Độ cứng Shore A ≥ 65;

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-O250 sử dụng trong kết cấu
bê tông tại các vị trí khe co giãn của các hạng
mục như: Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử
lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…..
​SF-O320-ST Băng cản nước SF-O320, loại ST 1. Đóng gói: Cuộn 15m
2. Kích thước: Bản: 320 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng :

 • Độ bền kéo ≥ 11,8 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt > 250%;
 • Độ cứng Shore A ≥ 65;

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-O320 sử dụng trong kết cấu
bê tông tại các vị trí khe co giãn của các hạng
mục như: Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử
lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…..
SO200ST ​Băng cản nước O200 dày 10 mm, loại ST 1. Đóng gói: Cuộn 15m
2. Kích thước: Bản: 200 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4: Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng :

 • Độ bền kéo ≥ 11,8 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt > 250%;
 • Độ cứng Shore A ≥ 65;

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-O200 sử dụng trong kết cấu
bê tông tại các vị trí khe co giãn của các hạng
mục như: Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử
lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…..
SO250ST ​Băng cản nước O250 dày 10 mm, loại ST 1. Đóng gói: Cuộn 15m
2. Kích thước: Bản: 250 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4: Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng :

 • Độ bền kéo ≥ 11,8 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt > 250%;
 • Độ cứng Shore A ≥ 65;

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-O250 sử dụng trong kết cấu
bê tông tại các vị trí khe co giãn của các hạng
mục như: Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử
lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…..
SO200SP ​Băng cản nước O200 dày 10 mm, loại SP 1. Đóng gói: Cuộn 15m
2. Kích thước: Bản: 200 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4: Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng :

 • Độ bền kéo ≥ 11,8 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt > 300%;
 • Độ cứng Shore A ≥ 65;

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-O200 dày sử dụng trong kết cấu
bê tông tại các vị trí khe co giãn của các hạng
mục như: Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử
lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…..
SO250SP Băng cản nước O250 dày 10 mm, loại SP 1. Đóng gói: Cuộn 15m
2. Kích thước: Bản: 250 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4: Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng :

 • Độ bền kéo ≥ 11,8 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt > 300%;
 • Độ cứng Shore A ≥ 65;

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-O250 dày sử dụng trong kết cấu
bê tông tại các vị trí khe co giãn của các hạng
mục như: Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử
lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…..