Băng cản nước PVC | Model V

Băng cản nước V – Tiết diện bề mặt

Băng cản nước V – Cuộn Chính hãng Sofuco

Băng Cản Nước Loại PR

Độ giãn dài khi đứt > 350%

Mã sản phẩm – V Tên sản phẩm Quy cách, Tiêu chuẩn & thông số kỹ thuật Sử dụng
SF-V150-PR Băng cản nước SF-V150, loại PR 1. Đóng gói: Cuộn 20 m
2. Kích thước: Bản: 150 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng:

 • Độ bền kéo ≥12 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt ≥ 350%
 • Trọng lượng riêng: ≤1.4;
 • Độ cứng Shore A ≥75;

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-V150 sử dụng trong kết cấu bê tông tại các vị trí mạch ngừng của các hạng mục như:

Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…

SF-V200-PR Băng cản nước SF-V200, loại PR 1. Đóng gói: Cuộn 20 m
2. Kích thước: Bản: 200 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng:

 • Độ bền kéo ≥12 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt ≥ 350%
 • Trọng lượng riêng: ≤1.4;
 • Độ cứng Shore A ≥75;

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-V200 sử dụng trong kết cấu bê tông tại các vị trí mạch ngừng của các hạng mục như:

Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…

SF-V250-PR Băng cản nước SF-V250, loại PR 1. Đóng gói: Cuộn 20 m
2. Kích thước: Bản: 250 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng:

 • Độ bền kéo ≥12 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt ≥ 350%
 • Trọng lượng riêng: ≤1.4;
 • Độ cứng Shore A ≥75;

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-V250 sử dụng trong kết cấu bê tông tại các vị trí mạch ngừng của các hạng mục như:

Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…

SF-V320-PR Băng cản nước SF-V320, loại PR 1. Đóng gói: Cuộn 15m
2. Kích thước: Bản: 320 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng:

 • Độ bền kéo ≥12 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt ≥ 350%
 • Trọng lượng riêng: ≤1.4;
 • Độ cứng Shore A ≥75;

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-V320 sử dụng trong kết cấu bê tông tại các vị trí mạch ngừng của các hạng mục như:

Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…

SF-V150-SP Băng cản nước SF-V150, loại SP 1. Đóng gói: Cuộn 20m
2. Kích thước: Bản: 150 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : ASTM với các thông số kỹ thuật chất lượng:

 • Độ bền kéo ≥12 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt > 300%
 • Trọng lượng riêng: ≤1.4;
 • Độ cứng Shore A ≥75;

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-V150 sử dụng trong kết cấu bê tông tại các vị trí mạch ngừng của các hạng mục như:

Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…

Chi tiết sản phẩm

SF-V200-SP Băng cản nước SF-V200, loại SP 1. Đóng gói: Cuộn 20m
2. Kích thước: Bản: 200 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : ASTM với các thông số kỹ thuật chất lượng:

 • Độ bền kéo ≥12 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt > 300%
 • Trọng lượng riêng: ≤1.4;
 • Độ cứng Shore A ≥75;

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-V200 sử dụng trong kết cấu bê tông tại các vị trí mạch ngừng của các hạng mục như:

Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…

SF-V250-SP Băng cản nước SF-V250, loại SP 1. Đóng gói: Cuộn 20m
2. Kích thước: Bản: 250 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : ASTM với các thông số kỹ thuật chất lượng:

 • Độ bền kéo ≥12 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt > 300%
 • Trọng lượng riêng: ≤1.4;
 • Độ cứng Shore A ≥75;

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-V250 sử dụng trong kết cấu bê tông tại các vị trí mạch ngừng của các hạng mục như:

Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…

SF-V320-SP Băng cản nước SF-V320, loại SP 1. Đóng gói: Cuộn 15m
2. Kích thước: Bản: 320 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : ASTM với các thông số kỹ thuật chất lượng:

 • Độ bền kéo ≥12 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt > 300%
 • Trọng lượng riêng: ≤1.4;
 • Độ cứng Shore A ≥75;

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-V320 sử dụng trong kết cấu bê tông tại các vị trí mạch ngừng của các hạng mục như:

Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…

SF-V150-ST Băng cản nước SF-V150, loại ST 1. Đóng gói: Cuộn 20 m
2. Kích thước: Bản: 150 mm | …. (Có… bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng:

 • Độ bền kéo ≥11.8 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt: ≥250%;
 • Độ cứng Shore A: ≥65

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-V150 sử dụng trong kết cấu bê tông tại các vị trí mạch ngừng của các hạng mục như:

Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…

SF-V200-ST ​Băng cản nước SF-V200, loại ST 1. Đóng gói: Cuộn 20 m
2. Kích thước: Bản: 200 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng:

 • Độ bền kéo ≥11.8 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt: ≥250%;
 • Độ cứng Shore A: ≥65

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-V200 sử dụng trong kết cấu bê tông tại các vị trí mạch ngừng của các hạng mục như:

Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…

SF-V250-sT Băng cản nước SF-V250, loại ST 1. Đóng gói: Cuộn 20 m
2. Kích thước: Bản: 250 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng:

 • Độ bền kéo ≥11.8 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt: ≥250%;
 • Độ cứng Shore A: ≥65

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-V250 sử dụng trong kết cấu bê tông tại các vị trí mạch ngừng của các hạng mục như:

Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…

SF-V320-ST Băng cản nước SF-V320, loại ST​ 1. Đóng gói: Cuộn 15m
2. Kích thước: Bản: 320 mm | …. (Có bản vẽ chi tiết)
3. Màu sắc: Xanh / Vàng
4. Đáp ứng tiêu chuẩn : TCVN 9407:2014 với các thông số kỹ thuật chất lượng:

 • Độ bền kéo ≥11.8 Mpa;
 • Độ giãn dài khi đứt: ≥250%;
 • Độ cứng Shore A: ≥65

5. Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh

Waterstop SF-V320 sử dụng trong kết cấu bê tông tại các vị trí mạch ngừng của các hạng mục như:

Thủy điện, Hồ bơi,Tầng hầm, Hồ xử lý nước, Hố thang máy, Tường chắn…

Thông tin liên hệ trên website 

Công ty TNHH Nhựa An Đạt

Văn phòng: 267A Phạm Văn Cội, Phú Hoà Đông, Củ Chi, HCM

Nhà máy: 267A Phạm Văn Cội, Phú Hiệp, Phú Hòa Đông, Củ Chi

Điện thoại: 028.888.373.99 – 0903 643 566

FB: https://www.facebook.com/sofuco.bangcannuocpvc

Zalo OA: https://zalo.me/1039214726242575982

Email: [email protected]