Băng cản nước PVC theo yêu cầu

Băng cản nước PVC mang nhãn hiệu đại lý / nhà phân phối riêng


 
Chủ động công nghệ sản xuất vượt trội, với nhà máy công suất lờn, Sofuco khuyến khích các đại lý / nhà phân phối đăng ký tên nhãn hiệu riêng hoặc đồng thương hiệu với Sofuco để vừa kinh doanh có lợi nhuận tốt, vừa tạo ra vị thế tốt hơn trên thị trường.