Gía trị cốt lõi

Gía trị cốt lõi

Gía trị cốt lõi

Gía trị cốt lõi

Gía trị cốt lõi
Gía trị cốt lõi

Đề cao triết lý trung trực:
 

“Kinh doanh dựa vào “lòng tin” từ khách hàng và xã hội. Lòng tin đến từ sự trung thực; biến trung thực thành sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhằm đưa đến giá trị thật cho khách hàng, đối tác và xã hội.”
 


                                                                                                 “Triết lý kinh doanh Inamori – Đạo đức kinh doanh”

 

- Trung thực trong sản phẩm
 

- Trung thực trong quản lý
 

- Trung thực trong đào tạo
 

- Trung thực trong sản xuất
 

- Trung thực trong phục vụ

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế
Chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh

Sáng tạo ra các giá trị mới, độc đáo, năng suất, chất lượng
Gọi Điện SMS Chỉ Đường