Chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh
Chiến lược kinh doanh

- Tăng năng suất và ổn định chất lượng sản phẩm.
 

- Tập trung phát triển thị trường ngách và phân khúc khách hàng phù hợp.
 

- Ổn định nguyên vật liệu đầu vào và đầu ra sản phẩm.
 

- Áp dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến vào quá trình sản xuất
 

- Nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng
 

- Sáng tạo ra các giá trị mới, độc đáo, năng suất, chất lượng
 

- Cạnh tranh về tốc độ
 

- Phát triển công ty theo hướng hiện đại

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế
Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Kinh doanh dựa vào “lòng tin” từ khách hàng và xã hội
Gọi Điện SMS Chỉ Đường